KDC Ngân Long đang hình thành lên khá là đúng tiến độ. Hiện nay đang tới giai đoạn chôn cống, so với lần trước xuống thì mới chỉ đào cống. Đã bắt đầu đổ bê tông các nắp cống. Số lượng công nhân làm ngoài mấy người lái máy ra thì có thêm khoảng...

Commenti

Chi ha votato questa news